Nyheder
billig forsikring

Fiskeristyrelsen har opdateret tre vejledninger for landingspligt og undtagelser for 2021. Opdateringen skyldes, at to (EU) forordninger udløb den 31. december 2020, samt vedtagelse af en ny forordning for demersale arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, som nu også indeholder regler for pelagisk fiskeri. [...]

Mandag morgen var ikke en helt normal mandag morgen i London, og bestemt ikke for premierminister Boris Johnson, for vejene omkring premierministerens embedsbolig 10 Downing Street, var fyldt op og spærret af utilfredse fiske-eksportbiler, som ytrede deres utilfredshed med Brexit samt dets konsekvenser og det helt enorme bueaukrati, som nu er en kendsgerning efter briternes udtræden af det Europæiske fællesskab. [...]

Finanshuset og den nordiske investeringsbank ABG Sundal Collier ser et meget stort potentiale i opdræt af torsk. Et imponerende vækstmarked, som kan nå en ligeså astronomisk størrelse som laksene er blevet. [...]

Denne form for flytning af ulovligt fanget fisk fra et område til lovligt fanget fisk i et andet, bliver i et partsindlæg fra fisker Allan Christensen på Nordsøposten.dk, kaldt for hvidvask af fisk. Og nok så interessant så foregår dette helt åbenlyst for øjnene af Fiskerikontrollen, som intet foretager sig. [...]

Det er nu muligt at betale med betalingskort og MobilePay, når du ansøger om forsikringscertifikater, som athen-, bunker, CLC- og vragcertifikater. [...]

Rigtig mange danskere har i det forløbne år fundet fiskestangen frem og er taget ud i naturen for at prøve kræfter med lyst-fiskeriet. [...]

Alt mens snakken og diskussionen går omkring den manglende torskebestand i Vestlige Østersø og Kattegat blandt biologer og fiskere, så sker der mystiske ting i Øresund. [...]

Med Energiaftalen i 2018 besluttede samtlige Folketingets partier at opføre tre nye havvindmølleparker i Danmark frem mod 2030. Den 28. februar 2019 besluttede energiforligs-kredsen, at den første af de tre parker - Thor - skal ligge i Nordsøen ud for Nissum Fjord min. 20 kilometer ude på havet. [...]

Det er de Forenede Nationers (FN’s) meteorologer der nu sætter de negative briller på, og spår en 1 til 5 risiko for, at vi når over grænsen for en årlig temperaturstigning på 1,5 grader, allerede i 2024 - altså allerede om små 3 år. [...]

EU kompenserer fiskerne med 1,1 mia. kroner, hvilket har fået glæden og smilet frem i det vestjyske, især på Havnen i Thyborøn hvor fiskeriformanden for den lokale fiskeriforening Alfred Fisker Hansen, mener at kompensationen fra EU’s side bliver en kærkommen og god hjælp til at afbøde de værste konsekvenser af den »dårlige og helt igennem elendig Brexit-aftale for fiskerne«. [...]